Meditatie

Onbevooroordeeld waarnemen wat er in je leeft

Door de yoga oefeningen kom je dichter bij jezelf, kom je in de stilte, van waaruit het een logische stap is om te gaan mediteren.
Meditatie is verstilling, verdieping in wat op dit moment aanwezig is.
Als je dit kunt laten gebeuren, kom je steeds dichter bij je kern.

Bij regelmatige beoefening zul je ontdekken dat er steeds andere dingen bovenkomen, gedachten, gevoelens. Door je niet te identificeren met deze gedachten en gevoelens, ze alleen maar te waar te nemen en ze vervolgens ook weer los te laten, wordt het wat stiller in je hoofd en kun je je open stellen voor je diepere zelf.

Iedere meditatie is weer een ervaring op zich, je stelt je open voor dat specifieke moment.
Regelmatige meditatie beoefening werkt zeker door in het dagelijkse leven. Je leert oude gedachtepatronen los te laten en er komt plaats voor nieuwe inzichten. Zoals Boeddha heeft gezegd:

Alles wat we zijn is het resultaat van wat we hebben gedacht